Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie 2015

primaria-sighisoara1În data de 26 martie 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare a Bibliotecii Municipale Sighişoara privind acceptarea ca donaţie a unui aspirator pentru curăţare carte veche de la biblioteca Saffron Walden, Anglia
 2. Informare cu privire la străzile din Municipiul Sighişoara pe care operatorii reţelelor de utilităţi publice vor efectua intervenţii în cursul anului 2015
 3. Informare cu privire la adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş nr. 1814/S III/23.02.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 4864/27.02.2015 şi a Municipiului Tg. Mureş nr. 879/ADP/I/18.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 4091/18.02.2015, cu privire la colectarea deşeurilor de pe raza municipiului Tg. Mureş în depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara
 4. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2014
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. şi aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din evidenţele Spitalului Municipal Sighişoara
 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de la poz. 387 din Statul de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 2/29.01.2015
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Zilele Culturii Germane” 2015
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoara, Ediţia a-II-a, 2015
 10. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Local Interetnic „Ce mică-i vacanţa mare”
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural „Turnirul Scriitorilor” Sighişoara 2015
 12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării activităţii de control financiar preventiv în cadrul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara de către persoanele desemnate de directorul societăţii
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Dayspring Sighişoara
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Luminiţa Copiilor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş” finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019” din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Sighişoara
 17. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea devizelor pentru întreţinerea şi reparaţia unor drumuri auto forestiere aflate în proprietatea publică a Municipiului Sighişoara
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentaţie publică
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepţia locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 20. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor de eliberare a atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015
 24. Proiect de hotărâre cu privire la situaţiile litigioase existente în contradictoriu cu S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 martie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes